Bazı insanoğlu kalıtım (genetik), hamilelik esnasında veya doğum sırasında problemler sebebiyle doğuştan işitme kayıplıdır. Günümüzde yenidoğan işitme taraması zorunludur, böylece doktorlar işitme kaybı varsa saptamaktadır. Fakat doğuştan hafif işitme kaybı uzun süre saptanamayabilir, tek bir kulakta meydana gelebilir yada yetişkin yaşta iken ortaya çıkabilir. İşitme kaybı muayenesinin bebeklere düzenli olarak yapılması zorunlu yeni bir uygulamadır, bu yüzden önceki dönem bireyler muayene edilmemiş olabilir ve işitme kaybı yıllar sonrasında ortaya çıkabilir. Kuşkularınız var mı? Bilgileri okumaya devam edin..

Kalıtımsal doğuştan işitme kaybı

Genetik faktörler birçok bebekte işitme kaybının ana nedenidir.Işitme kaybına yol açan gen iki ebeveynden de gelebilir.

Kalıtımsal doğuştan işitme kaybının bilinen diğer sebepleri

•          Kızamıkçık veya herpes simpleksvirisü gibi enfeksiyonlar

•          Erken doğum

•          Düşük doğum ağırlığı

•          Doğum yaralanmaları

•          Hamileyken ilaç ve alkol kullanımı

•          Sarılık ve Rh faktörü problemleri

•          Maternal diyabet

•          Hamileyken ilaç tüksek gerilim(preeklampsi)

•          Bebeğin yeterli oksijene sahip olmaması(anoksi)

Kalıtımsal olmayan doğuştan işitme kaybı

Doğuştan işitme kaybı vakalarının yaklaşık dörtte biri genetik değildir. Bunlar genelde doğumdan önce veya doğum esnasında meydana gelen bir hastalığın veya travmanın sonucudur. Annenin özellikle de hamileliğin ilk aylarında çeşitli uyuşturucular ve ilaçlar alması da kalıtımsal olmayan doğuştan işitme yitirilmesine yol açabilir.

Kalıtımsal olmayan doğuştan işitme yitirilmesine yol açan en

yaygın nedenler

•          Annede kızamıkçık, kızamık, sitomegal virus yada herpes simplex virus enfeksiyonu

•          Prematüre doğum

•          Bebeğin doğuştan zayıf olması

•          Doğum esnasında yaralanma

•          Annenin hamilelik esnasında uyuşturucu ve alkol şeklinde toksinler alması

•          Manda Rhesus faktörüne ilişkin komplikasyonların sarılığa yol açması

•          Annenin şeker hastası olması

•          Bebeğin yeterli oksijen alamaması (anoksiya)

•          Annede hamilelik sırasında yüksek gerilim (preeclampsia)

Erken teşhisin önemi

Bebeklerde ve küçük çocuklarda işitme kaybını saptamak zor olabilir. Fakat mevzuşmayı öğrenmeleri, öğrenim becerilerini geliştirmek ve sağlıklı toplumsal yaşam sürmeleri için erken teşhis ve yönetim ne olursa olsun gerekir. Tedavi yetişkin oldukları vakit da devam eder; akıl sağlığının ve sosyalleşmenin devam etmesi için işitme kaybının tedavi edilmesi gerekir.