Ses dalgalarının iç kulağa gelememesi

İletim tip işitme kaybı, dış kulak ile iç kulak içinde bulunan bir tıkanıklıktan veya engelden ötürü ses dalgalarının iç kulağa geçemediği zaman ortaya çıkar. Bunun sebebi kulak kiri birikmesi olabilir, yahut kulağın hasar görmesi benzer biçimde daha ciddi bir vaziyet da olabilir. Bu nedenle bir uzmanın denetim etmesi gerekir. Tecrübeli işitme uzmanlarımız her türlü nedeni araştırır ve tedavi hakkında doğru karar vermenize yardımcı olur

İç kulak hasarı ve tedavi seçenekleri

İletim tip işitme yitirilmesine neden olan nedenler genelde kulak kanalında tıkanma, hastalık ve hasardır. Bu tür işitme kaybı, her yaştan insanı etkileyebilir, hatta anne karnında başlayabilir. Kimi zaman çocuklar akıntıya (yani orta kulakta yapışkan sıvı birikmesine) neden olan kulak enfeksiyonlarına yakalanabilir ve neticeta işitme kaybı meydana gelebilir. Kulaklarınızı denetim ederek işitme kaybınıza neden olan sebebi saptayabiliriz.

İşitme kaybı için en yaygın tedavi seçenekleri

• İşitme aletleri (bazı vakalar uygun değildir)

• Kulak zarı yada orta kulakta hasar var ise ameliyatla onarılması

• Ağır olmayan hasarlar yada tayyare yolculuğu sırasında basınçta büyük değişim meydana geldiği için meydana gelen hasar zaman içinde düzelebilir. Buna baro-travma veya aero-otitis medya adı verilir ve genel anlamda kendiliğinden geçer.

• Timpanoplasti, delinen yada yırtılan kulak zarını onararak işitme kaybını gideren ameliyattır.

İletim tip işitme kaybı emareleri

İletim tip işitme kaybı, genelde yavaş ilerlediği için gürültünün yol açtığı işitme kaybından değişikdır. Bazı vakalarda acı, hastalık yada “bir terslik var” hissi de duyulabilir. İletim tip işitme kaybının öteki genel özellikleri içinde aşağıda açıklananlar bulunmaktadır:

• konuşmaların ve diğer seslerin uzaktan veya kısık gelmesi

• Kulakta ağrı, basınç veya akıntı

• Tokluk” duygusu

Bu belirtilerden birine sahipseniz size en yakın işitme merkezimizi ziyaret edin.

Erken teşhis önemlidir

Bebeklerde ve minik çocuklarda işitme kaybını saptamak zor olabilir. Fakat konuşmayı öğrenmeleri,

öğrenim görmeleri ve sağlıklı toplumsal sağlıklı bilişsel fonksiyonların ve sosyalleşmenin devam etmesi için

işitme kaybının tedavi edilmesi gerekir.