İşitme kaybı ile demans (bunama) arasındaki ilişki

National Institute on Aging demansı “Bilişsel işlevin (düşünme, anımsama ve mantık yürütme) ve davranış yetilerinin azalarak bireyin gmeşhurk yaşamını devam ettirmekte problem yaşaması olarak tanımlamaktadır.

Demans (bunama)nın çeşitli türleri bulunmaktadır. En yaygın olanı Alzheimer hastalığıdır. Dünyada yaklaşık 38 milyon, Türkiye’de ise ortalama 400 bin Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfusun artış hızı göz önüne alındığında 2050’de dünya çapında 115 milyon Alzheimer hastası olması beklenmektedir. Dünya sağlık Örgütü verilerine nazaran Türkiye ise 2050 yılında dünyada en fazlaca Alzheimer hastasının olacağı dört ülkeden birisidir.

Alzheimer hastalığıyla savaşım, ailelere hem finansal hem de vakit olarak ağır yük getirebilir.

İşitme kaybı ve demans (bunama): bilişsel sağlık ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri

İşitme kaybının tedavi edilmemesi halinde bazı nörolojik hastalıkların ortaya çıktığı saptanmıştır. Örneğin:

•          Demans (bunama)

•          Zihinsel keskinlik, kavrama yeteneğinde azalma

•          Depresyon

İşitme kaybının tedavi edilmesi, genel sağlığınızı pozitif etkisinde bırakır. Araştırmalar, işitme kaybının toplumsal, psikolojik ve bilişsel performans üzerinde önemli etkilerde bulunduğunu açıkça göstermektedir. Başkalarıyla etkin mesajşim kurma yetisi kaybedilirse kişiler arası ilişkiler zayıflayabilir, özellikle de işitme kaybıyla birlikte demans (bunama) da varsa ilişkiler daha da negatif etkilenebilir.

Bu nedenle hafifçe düzeyde işitme kaybı olan kişiler bile derhal tedavi görmelidir

İşitme kaybı erken tedavi edilirse başarılı sonuçlar elde edilebilir

İşitme problemleri görmezden gelinirse zamanla ilerleyebilir ve kişide başka sağlık problemleri çıkmasına yol açabilirler. İşitme kaybı gözle görünmeyen bir hastalık olduğu ve olumsuz etkilerinin çoğu uzun vadede ortaya çıktığı için kimi zaman öncelik verilmemektedir. İşitme kaybını erken tedavi etmenin önemi aşağıda açıklanmıştır:

•          Daha ciddi sıhhat problemlerinin önlenmesine destek sunar

•          İşitme cihazına (veya öteki türlü tedavilere) geçiş için kolaylık sağlar

•          Yeni bir yaşam biçimı edinilmesini sağlar