Buradaki bilgiler, çocuklarının işitme kayıplı bulunduğunu öğrenmiş anne babalar için hazırlanmıştır.İşitme kayıplı çocuğunuza destek olacak işitme teknolojisi tamamen çocuğunuza özel olarak seçilmelidir.

Çocuğunuz işitme cihazı kullanmalı!

Bu cümleyi duyduğunuz anda kafanızda bir sürü soru oluştuğunu biliyoruz. İşitme teknolojileri, işitme kaybını tedavi etmez. Sadece doğal sistemlerin yapması gereken görevi üstlenir. Doğru seçbilimselş cihazların devamlı olarak kullanılmasıyla çocuğunuz sesler özellikle de mevzuşma seslerini duymaya başlayacaktır.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMLİ

Pediatrik dönemde, sese maruz kalmadan yaşanılan süre arttıkça mevzuşma becerisinin gecikmesi veya hiç ortaya çıkmaması olasılığı da o denli artar. Konuşma becerisinde duraksama, gerileme, dil bilgisi bozukluğu, artikülasyon sorunları, zayıf iletişim becerilerine neden olabilir. Duygusal gelişim ve yaratıcılık yeteneği de bu süreçte negatif etkilenebilir. Tüm bu faktörler, zaman içinde çocuğun entelektüel becerilerinin azalmasına neden olarak çocuğun hayat içerisindeki sosyo-ekonomik duruşunu negatif etkiler.

Emareler nelerdir?

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI

    Doğumundan itibaren seslere tepki vermemesi,

    Ani seslerde sıçrama, gerilme refleksinde bulunmaması,

    6.Ayda gerçeklesen ses deposuna yönelimin olmaması

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI

Ülkemizde de hâlihazırda tüm devlet ve özel hastanelerde, hem OAE ile bununla beraber İşitsel Beyinsapı Cevapları (ABR) testlerinin tarama versiyonları ile işitme kaybı şüphesi taşıyan bebekler hızlı bir şekilde 3. Basamak hastanelere yönlendirilmekte ve uygun klinik test ve değerlendirmeler ile işitme kaybı olup olmadığı net bir halde saptanabilmektedir. Doğum sonrası Yeni doğan İşitme Taramasını ne olursa olsun yapmış oldurın.

ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI

•             Söylenenlere tepki vermemesi

•             İnsan sesi veya diğer yabancı seslerin nereden geldiğini algılamaması

•             Yaşıtlarından geç konuşması veya hiç mevzuşamaması

•             Kelimeleri söylerken duraksaması

•             televizyon, bilgisayar, tablet vb çalgıları yüksek sesle izlemesi

•             Grup konuşmalarında zorlanması

•             bilimsel nitelikli başarıda düşüş

TANILAMA YÖNTEMLERİ           

    Çocuklarda işitme değerlendirmesi,

    İşitsel Beyinsapı Cevapları (ABR),

    Orta kulak hacim değerlendirmesi (akustik immitansmetri),

    İç kulağın işitsel cevapları (otoakustik emisyon) benzer biçimde objektif ölçümlerle

    Davranışsal gözleme dayalı, görsel pekiştireçli işitme testi

    Hastanın aktif katılımı uygunsa (genellikle 3 yaş üzeri) Oyun odyometrisi ile yapılmaktadır.

İşitme aygıtı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

•             Pediatrik grup için özel olarak üretilen işitme cihazları tercih edilmelidir.

•             Pil kapağı kolayca açılmamalı

•             Daha ufak boynuzlu olmalı

•             Işıklı uyarı sistemi bulunmalı

•             FM sistemle uyumlu olmalı

•             Su- toz geçirmezlik özelliği (IP-68) olmalı

Çocuğunuzu İşitme aygıtı Kullanması konusunda Cesaretlendirin

Tüm çocuklar farklıdır. Bazı çocuklar işitme cihazlarını  rahatlıkla kabul ederken bazıları çok basit kabullenmeyebilir. Çocuğunuz yakın zaman işitme cihazı kullanmaya başladıysa okumaya devam edin.